May 19, 2024, Sunday
२०८१ जेष्ठ ६
Nepal 1:37:26 pm
Trending

हेर्नुहोस बैंकहरुको बेस रेट कति छ र ब्याजदर कति

बिज संजाल संवाददाता
२०७८ भाद्र १६

अहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) को तुलनामा बैंकहरुको बेस रेट घटेको छ । बैंकले कर्जा दिनको लागि ब्याजदर निर्धारण गर्न बेस रेट लाई आधार मानिन्छ । बैंकहरुले बेस रेटमा केही प्रतिशत प्रिमियम जोडेर आफ्नो ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेका छन् ।

बेस रेट घटेको बेलामा बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर घट्छ । बैंकहरुको ब्याजदर बढ्दा सेयर बजार घट्ने अनि ब्याजदर घट्दा सेयर बढ्ने देखिन्छ।
हेर्नुहोस बैंकहरुको बेस रेट
१)Rastriya Banijya Bank Ltd.:
Rastriya Banijya Bank को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट ५.४१ % रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा
५.८0थियो।
२)Standard Chartered Bank Nepal Ltd. ( SCBNL)
को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट । 5.51 रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा 7
थियो।
३) Nepal Credit & Commerce Bank Ltd.
Nepal Credit & Commerce Bank Ltd. को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट 7. 57 रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा 9.03 थियो।

४ )Nepal Bank Ltd.
Nepal बैंक को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट । 5.73 रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा 6.99
थियो।

५ ) Nepal Investment Bank
Nepal Investment Bank को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट । 5.74 रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा 7.88थियो।

६ )Global IME Bank Ltd.
Global IME Bank Ltd. को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट । 6.60 रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा 8.42
थियो।
७ )Nabil Bank Ltd.
Nabil Bank Ltd.को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट । 5.86 रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा 7.32
थियो।
८ )Everest Bank Ltd.
Everest Bank Ltd. को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट । 5.99 रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा 8.05
थियो।
९) Sanima Bank Ltd.
Sanima Bank Ltd. को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट । 6.34 रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा 8.62
थियो।
१०) Sunrise Bank Ltd.
Sunrise Bank Ltd. को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट । 6.70 रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा 8.95
थियो।
११ ) Himalayan Bank Ltd. (under merger process with Nepal Investment Bank Ltd.)
Himalayan Bank Ltd.को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट । 6.75 रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा 8.38
थियो।
१२ ) NIC Asia Bank Ltd.
NIC Asia Bank Ltd. को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट । 6.84 रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा 7.70
थियो।
१३) Prabhu Bank Ltd.
Prabhu Bank Ltd. को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट । 6.88 रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा 8.32
थियो।
१४ ) Laxmi Bank Ltd.
Laxmi Bank Ltd. को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट । 7.08 रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा 9.23
थियो।
१५ )Prime Commercial Bank Ltd.
Prime Commercial Bank Ltd. को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट । 7.21 रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा 8.62 थियो।

१६) Agriculture Development Bank Ltd.
Agriculture Development Bank Ltd. को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट 7.13 रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा 9.26 थियो।
१७) Prime Commercial Bank Ltd.
Prime Commercial Bank Ltd. को आहिलेको आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा बेस रेट 7.21 रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा 8.62 थियो।